Πόσο “πράσινη” είναι η Κοκκινοτριμιθιά;

Η ανακύκλωση είναι μια έννοια οικεία, πλέον, για τους περισσότερους ανθρώπους. Πρόκειται για την διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων, από ένα προϊόν που έχει εξυπηρετήσει τον αρχικό του σκοπό και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σύγχρονη διαχείριση των αποβλήτων.

Στην παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο πόσο «πράσινη» είναι η Κοκκινοτριμιθιά ή για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς, πόσο «πράσινη» είναι η συνείδηση των συμμαθητών μας.

Για να διερευνήσουμε το θέμα αυτό, ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο με θέμα την ανακύκλωση, το οποίο περιλάμβανε 15 ερωτήσεις και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά και ανώνυμα από 150 συμμαθητές μας (αριθμός που αποτελεί το 43% του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τόσο ερωτήσεις γενικών γνώσεων, όσο και ερωτήσεις που αφορούν συνήθειες στην οικογένεια, στον Δήμο και το σχολείο.

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, μας προκάλεσε προβληματισμό γύρω από συγκεκριμένα θέματα, ενώ αλλού μας εξέπληξε είτε θετικά είτε αρνητικά:

Ενώ όλοι οι συμμαθητές μας απάντησαν ότι γνωρίζουν τι είναι η ανακύκλωση, ωστόσο μόνο οι μισοί περίπου γνωρίζουν ότι το αλουμίνιο, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι ανακυκλώσιμα υλικά (Εικόνα 1) και μόνο το 37% γνωρίζει τα χρώματα των βασικών κάδων ανακύκλωσης (μπλε για το PMD, καφέ για το χαρτί και πράσινο για το γυαλί).

Εικόνα 1: Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την ερώτηση: “Ποια από τα παρακάτω είναι ανακυκλώσιμα υλικά κατά την γνώμη σου; ”

Επιπλέον, φαίνεται ότι ενώ οι συμμαθητές μας γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά οφέλη από την ανακύκλωση, ωστόσο αποτελούν μειοψηφία όσοι γνωρίζουν ότι βοηθά στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος από μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, άρα στην οικονομία, με αποτέλεσμα το 1/3 να μην κάνει ανακύκλωση.

Όσον αφορά στις οικογενειακές συνήθειες, το 63% κάνει ανακύκλωση και οι μισοί περίπου χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αλλά δυστυχώς μόνο οι μισοί αποφεύγουν τις πλαστικές συσκευασίες όταν αγοράζουν κάτι.

Το 45% δηλώνει ευχαριστημένο με το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία (58%) γνωρίζει ποιά από τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγει ο Δήμος, αλλά μόνο το 38% είναι ικανοποιημένοι από τον αριθμό των κάδων ανακύκλωσης που υπάρχουν στην περιοχή και το 62% γνωρίζει που υπάρχουν οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών.

Η συντριπτική πλειοψηφία (77%) απάντησε ότι παίρνει αρκετές ή πολλές γνώσεις από το σχολείο γύρω από την ανακύκλωση (Εικόνα 2), το 84% ότι τηρεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται στο σχολείο μας και το 81% πιστεύει ότι αυτό συμβάλλει -μεταξύ άλλων- και στην καθαριότητά του.

Εικόνα 2: Γράφημα πίτας απαντήσεων για την ερώτηση: “Πόσες είναι οι γνώσεις που σου δίνει το σχολείο για την ανακύκλωση; ”

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας αφίσας (μεγέθους Α2) που αφορά στην ανακύκλωση, με σκοπό να ενημερώσουμε, να υπενθυμίσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους συμμαθητές μας, για το θέμα αυτό.

Η αφίσα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την ανακύκλωση. τι είναι, ποια τα οφέλη της, ανακυκλώσιμα και μη υλικά, τα χρώματα των τριών βασικών κάδων ανακύκλωσης και τι μπορούμε να τοποθετούμε στον κάθε ένα και κάποιες επιπλέον ενδιαφέρουσες πληροφορίες (Εικόνα 3). Η αφίσα θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει παρουσίαση σε όλα τα τμήματα του σχολείου (είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης) και ακολούθως θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου, έτσι ώστε να μας υπενθυμίζει κάθε πρωί, πόσα έχουμε να κερδίσουμε όλοι αν αυτή η συνήθεια μετατραπεί σε τρόπο ζωής!

Εικόνα 3: Η αφίσα που ετοιμάσαμε, με θέμα την ανακύκλωση.

Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον – Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς

Συγγραφείς: Αριστοδήμου Παναγιώτα, Κρασιάς Χρήστος, Νικηφόρου Αντρέας, Νικηφόρου Χριστόδουλος, Σταυρινού Νάταλη, Χαραλάμπους Ραφαέλα Γ’1

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χατζηγιάννη Γρηγορία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει