Απέτυχε στην εφαρμογή του Natura η Κύπρος

Η Κύπρος αποτυγχάνει να προστατεύσει επαρκώς την άγρια ζωή, σύμφωνα με Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του Natura.

Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των Οδηγιών για τη Φύση σε 18 κράτη-μέλη της ΕΕ  βρίσκει την Κύπρο να αποτυγχάνει να προστατεύσει επαρκώς την άγρια ζωή και τις σημαντικότερες περιοχές για τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο  Κύπρου

Σε ανακοίνωσή του, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου αναφέρει ότι η Έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από τα τέσσερα μεγάλα δίκτυα περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ευρώπη (BirdLife, WWF, European Environmental Bureau (EEB) και Friends of the Earth Europe (FoEE)), αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τη Φύση από 18 κράτη-μέλη, για να προσθέσει πως ο ίδιος ο Σύνδεσμος και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος – Terra Cypria είχαν αποστείλει εξειδικευμένη ανάλυση πάνω σε 11 κριτήρια αξιολόγησης, για την εφαρμογή των οδηγιών στην Κύπρο.

«Γενικό συμπέρασμα», αναφέρει, «είναι ότι αν και οι πλείστες χώρες που έχουν αξιολογηθεί έχουν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο τις οδηγίες, υστερούν, εντούτοις, στην εφαρμογή τους».

Όσον αφορά την Κύπρο, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου αναφέρει ότι «κανένα από τα 11 κριτήρια αξιολόγησης δεν έλαβε θετικό βαθμό, ενώ διαφαίνεται για ακόμη μια φορά το μεγάλο πρόβλημα της μη επαρκούς προστασίας και διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και η απουσία σχεδίων δράσης για την προστασία ειδών».

Μη-ικανοποιητική προστασία περιοχών Natura 2000

Σύμφωνα με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο «αν και τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί βελτίωση στη διαδικασία που αφορά την εξέταση έργων και προγραμμάτων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά μια προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 (Δέουσα Εκτίμηση), εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιοπιστία και την ποιότητα των μελετών, την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αλλά και τη δεσμευτικότητα αυτών, με σοβαρές απειλές για τη φύση».

«Η περίπτωση των οικιστικών αναπτύξεων στις Θαλασσινές Σπηλιές στον Ακάμα, αποτελεί πρόσφατο παράδειγμα. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η θετική περιβαλλοντική γνωμάτευση για το γήπεδο γκολφ στην περιοχή Natura 2000 «Πόλις – Γυαλιά» της Λίμνης στην Αργάκα, αλλά και η περίπτωση της Μαρίνας της Αγίας Νάπας στην περιοχή Natura 2000 «Αγία Θέκλα- Λιόπετρι», σημειώνει.

Διαχείριση περιοχών Natura 2000

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση «ενώ έχουν εκπονηθεί διαχειριστικά σχέδια με προτάσεις διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000 στην Κύπρο, η εφαρμογή τους ακόμη εκκρεμεί».

Επιπλέον, στις εισηγήσεις της η έκθεση προτείνει «την άμεση έκδοση Διαχειριστικών Διαταγμάτων, για τα μέτρα που προτείνονται στα Σχέδια αυτά», ενώ σημειώνει ότι «αυτό είναι αναγκαίο για να δοθεί ένα νομικά δεσμευτικό καθεστώς στα μέτρα αυτά».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «το πρόβλημα της ανεπαρκούς διαχείρισης επιδεινώνεται λόγω του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ διάφορων Υπηρεσιών, Τμημάτων και Υπουργείων αλλά και της έλλειψης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των διαχειριστικών μέτρων».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει